Főoldal
  Magyar Română Deutsch English   FŐOLDAL  |  INFORMÁCIÓK  |  KINCSKERESŐ   WAP  |  PDA

Régiók, települések

Visszalépés az előző oldalra Vissza

 Erdély 

>

 Partium 

>

 Szamoshát 

>

 Szatmárnémeti 

Szatmárnémeti - Satu Mare - Sathmar

Kölcsey Ferenc (1790-1838)


"Jelszavaink valának: haza és haladás"
A reformkor (XIX. század első fele) két fő gondolata a nemzeti függetlenség és a társadalmi haladás. Kölcsey költőként és politikusként szolgálta ezeket a feladatokat.

Középbirtokos nemesi családból származott, Sződemeteren született. Tragikus gyermekkora volt: fél szemét himlő következtében elveszítette. Korán árvaságra jutott, 12 éves korában szülei meghaltak. Anyjának halálával "elveszített mindent, ami még a gyermekkorhoz kötötte, ... a búvó otthon s a gondtalan megnyugvás lehetőségének tudatát. Magára maradt könyveivel, a rideg iskolai szellem elidegenítő hatásának kitéve."
Bár Debrecen rideg iskolai légköre és merev oktatási módszerei ellenszenvesek voltak számára, klasszikus műveltségre és nyelvtudásra tett itt szert. Öt nyelven olvasó "deák" lett, a kollégium egyik büszkesége. Filozófiai és jogi tanulmányokat folytatott. A joggyakorlatot Pesten végezte, és itt kapcsolódott be a nyelvújítási küzdelembe is.

A korabeli zavaros birtokviszonyok következtében Sződemeteren, Álmosdon, majd Csekén élt. A nem túl nagy birtokon három fiútestvérével kellett osztozkodnia.
Fiatal korától vidéki elszigeteltségben élt egészen 1838-ban bekövetkezett haláláig, a "szép, de vad s felette magányos" csekei birtokon. Az elavult gazdálkodás nem tette lehetővé számára anyagilag, hogy a kulturált városi élet követelményeinek megfeleljen. Bekapcsolódása az irodalmi életbe, majd közéleti szereplése lendítette ki magányából.

A 20-as években kezdte írni hazafias költeményeit. A bécsi udvar önkényének erősödése késztette alkotásra (Rákóczi hajh...). A zsarnokot leplezte le, az "éhező szegény" utolsó falatjának elrablóját (Zsarnok).

Nemzeti himnuszunk szerzője (Himnusz - 1823). Nem véletlen Eötvös József megfogalmazása, hogy Kölcsey neve, "e név dicső fog maradni közöttünk". A Himnuszt Erkel Ferenc zenésítette meg.

A reformkori eszmék szellemében cselekvő hazafiságra szólított, a régi dicsőség tehetetlen idézését bírálta: "Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül" (Huszt).

Hasonló buzdítást tartalmaz Emléklapra című verse is:

"Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökül, ha kihunysz: A haza minden előtt!"

Megyei, majd országgyűlési követként felhasználva klasszikus műveltségét és jogászi képzettségét a haladást sürgette. 1835-ben lemondott követi megbizatásáról, Szatmárban győzőtt a maradiság, ő pedig nem adta fel elveit. Búcsúbeszéde szép példája elvhűségének: "Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, akik a haladás helyett maradást akarnak, gondolják meg: miképpen a maradás szónak több jelentése van. Kor szerinti haladás épen maradást hoz magával; veszteg maradás következése pedig senyvedés."

Parainesis (Intelmek) című végrendeletében összegezte élete tapasztalatait, mely szerint az emberiség és a haza szolgálata a legfőbb polgári erény.
Halálát követően Eötvös József, a reformkor nagy íróegyénisége emlékbeszédet mondott az Akadémián: "Kölcsey bízott a jövőben, s éppen mert bízott, mert szavát soha hiúság vagy nagyravágyás, hanem mindig a legtisztább honszeretet s meggyőződés hangoztatá, azért vala oly erős, oly ellenállhatatlan e szó. ... e név dicső fog maradni közöttünk."


Fejezetek:
 • Leírás
 • Látnivalók a városban
 • Kölcsey Ferenc (1790-1838)

 • A település adatbankja:
  http://szatmarnemeti.adatbank.transindex.ro/

  Hasznos honlapok:
  http://www.satu-mare.ro/index.html.hu
  http://www.szatmar.ro/
  http://church.lutheran.hu/reformatio/pkszatmarnemeti.htm
  http://www.satu-mare.ro/index.html.hu

  Szállások Szatmárnémetiben

  Nincs szálláshely 50 km-en belül
  Események · Élménybeszámolók(0)
  Bedobom a batyuba
   
  Szállások Erdélyben | Erdélyi körutazások busszal, vonattal és hajóval | Régiók, települések | Húsvét Erdélyben | Csíksomlyói búcsú | Szilveszter Erdélyben
  Szállás Székelyföld · Hargita-hegység · Sóvidék · Gyergyó · Udvarhelyszék · Csík · Marosszék · Háromszék · Gyimesek
  Szállás Kalotaszeg · Bihar-hegység · Észak-Erdély, Máramaros · Dél-Erdély · Szászok földje
  Szállás Kolozsvár · Torockó · Szováta · Kalotaszentkirály · Koltó · Csernakeresztúr · Körösfeketetó
  Magunkról | Hirdetés feladása | Kapcsolatfelvétel | Partnereink
  Felhasználási feltételek | Adatkezelés | Szerzői jogok
  © Erdélyi Turizmus Bt., 1999-2018. Minden jog fenntartva! A közölt fényképek, grafikák és szövegek felhasználása csak az Erdélyi Turizmus Bt. írásos jóváhagyásával lehetséges.