Főoldal
  Magyar Română Deutsch English   FŐOLDAL  |  INFORMÁCIÓK  |  KINCSKERESŐ   WAP  |  PDA

Régiók, települések

Visszalépés az előző oldalra Vissza

 Erdély 

>

 Partium 

>

 Szilágyság 

>

 Szilágysomlyó 

Szilágysomlyó - Şimleu Silvaniei

A Báthoryak


A somlyói Báthoryak közül a legkimagaslóbb egyéniség Báthory István (1533-1586) volt, akit János Zsigmond halála után választottak Erdély fejedelmévé. Páduában tanult, majd 1564-től fejedelemmé választásáig váradi kapitány volt. 1575-ben Kerelőszentpálnál (Sinpaul) leverte Bekes Gáspárt, az ellene felkelő unitárius főembert. (Később kegyeibe fogadta, és magával vitte Lengyelországba.)
Életében, azonkívül, hogy helyreállította az egyensúlyt a római katolikusok és a nemrégen alakult új magyar egyház, az unitárius között, állandó célkitűzése volt, hogy kiszabadítsa Erdélyt a török szorításból, és minél távolabb tartsa az egyre követelőzőbb császáriakat.
Pártfogolta a tudományokat, számos tudóst hozatott udvarába.  1581-ben ő alapította az első kolozsvári akadémiát, melynek második évében már négy tudós professzora és 130 hallgatója volt.
A somlyói várat nem toldozta-foldozta, hanem újat épített helyette, a kor divatjának megfelelően.
Báthory Istvánt 1575-ben lengyel királlyá koronázták. A lengyelek Nagy Kázmér mellett - hírben, jelentőségben Sobiesky fölé emelve - legnagyobb uralkodójuknak tekintették. Uralkodása alatt leverte a poroszokat, háromszor verekedett meg Rettenetes Ivánnal, és visszahódította a lengyelektől elvett Litvániát. Ezeken kívül rendet teremtett a szétzüllött országban.
Grodnóban halt meg, de a krakkói vártemplomba temették a Piastok és Jagellók közé.

Lengyelországi királysága idején az Erdélyi Fejedelemség vezetését bátyjára, Báthory Kristófra (1530-1581) bízta. Őt Báthory Zsigmond (1572-1613), Báthori Kristóf és Bocskai Erzsébet fia követte a fejedelmi székben. Nagybátyja, Bocskai István tanácsára szakított a Portával, és visszaszerezte a törököktől Lippát és Jenőt, Mihai Viteazul segítségével pedig Gyurgyevonál legyőzte a török nagyvezír seregét.
Ez a Báthory bizonytalan, kapkodó, rossz politikus volt, aki életében többször is lemondott, és többször tért vissza Erdélybe, sok bonyodalmat okozva ezzel a tartománynak.

Báthory András (1566-1599) bíboros Báthory Zsigmond lemondása után lett Erdély fejedelme. Baráti szerződése volt a havasalföldi tehetséges politikussal, hadvezérrel és nagy stratégával, Mihai Viteazullal, aki esküvel biztosította hűségéről a jámbor és hiszékeny főpapot. Ezzel az esküvel szinte egyidőben már fel is ajánlotta kardját Rudolf királynak - Erdély ellen.
A hiszékeny András ezzel egyidőben magyar tisztekkel és gyakorlott székely harcosokkal támogatta a közben hozzá hűtlenné lett vajdát. Mihai esküszegését még akkor sem akarta elhinni, amikor az már Erdély földjére tört, és elfoglalta a védekezésre felkészületlen Brassót. A sebtében verbuvált erdélyi hadsereg visszaverte, és megfutamodásra kényszerítette ugyan a vajdát, ám a már korábban önbizalmát vesztett, országa szeme láttára becsapott és megszégyenített, galamblelkű főpap főemberei társaságában elvonult a csatatérről, és Erdély végleges elhagyására szánta el magát.
A hadvezér nélkül maradt, tanácstalan sereg nem üldözte a határig Mihait, hanem szétszéledt a szélrózsa minden irányába. Más sem kellett a szemfüles vajdának: azonnal visszafordult, és meg sem állt a fejedelem székhelyéig, Gyulafehérvárig. Elfoglalta az üresen maradt fejedelmi széket, és elkezdte az erdélyi nemesség módszeres eltávolítását és havasalföldiekkel való behelyettesítését.
Tevékenységét azonban nem sokáig folytathatta, a habsburg Básta seregei hamarosan vele is végeztek.
Közben a Báthory Zsigmond által jogaiktól oktalanul megfosztott székelyek elfogták a menekülő bíborost, és "Ez is Báthory" jelszóval, a kíséretében levő embereivel együtt Csíkszentdomokos határában kímélet nélkül megölték. Fejét elvitették Mihainak, aki - megadván a végső tiszteletet - a testével együtt a gyulafehérvári székesegyházba temette.

Báthory Gábor (1584-1613) az utolsó Báthory volt Erdély fejedelmi székében. Fiatal volt, felelőtlen, féktelen és kicsapongó életet élt. Megsértette a szászok autonómiáját, jogaikat, kiváltságaikat, sanyargatta őket. Szebent erőszakkal elfoglalta és kifosztotta, de ezt tette a Barcasággal és Brassóval is.
Bár voltak Habsburg-ellenes sikerei, megromlott a viszonya a törökökkel, akik Bethlen Gábort küldték leverésére. A fejedelem Váradra menekült, ahol hajdani emberei, a hajdúk (akik szintén megelégelték cselekedeteit) kivonszolták hintójából, pőrére vetkőztették, és a folyóba dobták. Az ekkor huszonhét éves fejedelmet utódja, Bethlen Gábor temettette el a nyírbátori templom sírkamrájában.

A "hírhedt" Báthory Anna (1594-1636) Gábor testvérhúga volt. Egyes történészek szerint korai árvaságuk volt oka féktelen csapongásaiknak. A korabeli leírások mindkettejüket igen szép embereknek tartották, tehetségesnek, akiknek nagy szerencsétlenségük, hogy helytelenül használták fel egyébként kiváló képességeiket.
Annát testvérszerelemmel, vérfertőzéssel vádolták. Előbb Bánffy Dénes, majd Jósika Zsigmond felesége volt.
Gyermeke "tudatos" megöléséért és bűbájolásért 1621-ben fő- és jószágvesztésre ítélték, végül mégis kegyelmet nyert.

A Báthori család utolsó fejedelmi sarja, Báthory Zsófia (1629-1680) II. Rákóczi György felesége volt.


Fejezetek:
 • Leírás
 • A Báthoryak

 • A település adatbankja:
  http://szilagysomlyo.adatbank.transindex.ro/

  Hasznos honlapok:
  http://www.simleu.ro/

  Szállások Szilágysomlyó környékén

  30 km-en belül: 1 szálláshely
  Események · Élménybeszámolók(0)
  Bedobom a batyuba
   
  Szállások Erdélyben | Erdélyi körutazások busszal, vonattal és hajóval | Régiók, települések | Húsvét Erdélyben | Csíksomlyói búcsú | Szilveszter Erdélyben
  Szállás Székelyföld · Hargita-hegység · Sóvidék · Gyergyó · Udvarhelyszék · Csík · Marosszék · Háromszék · Gyimesek
  Szállás Kalotaszeg · Bihar-hegység · Észak-Erdély, Máramaros · Dél-Erdély · Szászok földje
  Szállás Kolozsvár · Torockó · Szováta · Kalotaszentkirály · Koltó · Csernakeresztúr · Körösfeketetó
  Magunkról | Hirdetés feladása | Kapcsolatfelvétel | Partnereink
  Felhasználási feltételek | Adatkezelés | Szerzői jogok
  © Erdélyi Turizmus Bt., 1999-2018. Minden jog fenntartva! A közölt fényképek, grafikák és szövegek felhasználása csak az Erdélyi Turizmus Bt. írásos jóváhagyásával lehetséges.