Főoldal
  Magyar Română Deutsch English   FŐOLDAL  |  INFORMÁCIÓK  |  KINCSKERESŐ   WAP  |  PDA

Régiók, települések

Visszalépés az előző oldalra Vissza

 Erdély 

>

 Történelmi Erdély 

>

 Kenyérmező 

>

 Déva 

Déva - Deva - Diemrich

Dávid Ferenc (1510-1579)


Apja Helter Dávid, szász varga, anyja pedig egy magyar nemes leánya volt.
Kolozsváron és Gyulafehérváron tanult, már ekkor Dávid Ferencre változtatta nevét. Professzorai Wittembergbe küldték, ahol őt leginkább a hittudományok érdekelték, és egész életére a hitújítás elkötelezettjévé vált.

Előbb Beszterce és Kolozsvár lelkésze, majd a lutheránusok püspöke lett. Két év múlva azonban lemondott, mert Melanchtonnal (német teológus) egyetértésben ő is úgy találta, hogy Luther álláspontja az úrvacsorát illetően nem egészen világos, és a Kálviné inkább hihető.
1564-ben református püspökké választották, és János Zsigmond udvari lelkésze lett, de hamarosan erről a püspökségről is lemondott.

A fejedelem udvarában ismerkedett meg Giorgio Blandrata udvari orvossal, akinek elfogadta az eddigieknél logikusabbnak tűnő teológiai nézeteit. Ő adta Dávid Ferenc kezébe Szervét Mihály (1511-1553), spanyol orvos és hittudor könyvét, a "Restitutio Christianismi"-t, amely támadja a szentháromságot.
Dávid 1565-ben már vitába is szállt a reformáció dogmatizmusával, és még ugyanabban az évben unitárius tanítás szerinti prédikációt tartott a kolozsvári Szent Mihály templomban. A fejedelem és az udvar, késedelem nélkül, az örökké a legelfogadhatóbbnak tűnő igazságot kereső pap mellé álltak. Egy utcai szónoklata következtében egész Kolozsvár unitáriussá lett, de az is előfordult, hogy az általa tartott istentisztelet végén a hívek vállukon vitték le a szószékről. (A kolozsvári unitárius templomban ma is őrzik azt a követ, amelyről azt feltételezik, hogy egyik megrendítő erejű prédikációját mondta.)
Az 1568-as tordai országgyűlésen János Zsigmond az ő tanácsára mondta ki - elsőként Európában - a vallásszabadságot. 1571-ben már bevett vallás lett az unitárius, a fejedelem is unitárius lett, majd követte őt, a korábban bigott katolikus anyja, Izabella is.
Unitárius iskolát, kollégiumot alapított, melynek ő lett az első igazgatója.

Hamarosan egyre többen lettek azonban, akik veszedelmes újítónak tartották, és egyre hevesebben tiltakoztak munkássága ellen.  Híve és oltalmazója, János Zsigmond hamarosan meghalt, és az őt követő római katolikus Báthory István egyre jobban korlátozta az unitáriusok hatalmát.
Blandrata , aki meg kívánta szerezni a legfőbb hatalmat az unitárusok fölött, megrágalmazta az új fejedelem helytartója, Báthori Kristóf előtt, török hitűeknek mondta tanításait, és sikerült vád alá helyeztetnie.
A 69 éves öregembert súlyos betegen először Gyulafehérvárra, majd a dévai vár börtönébe szállították, ahol 1579. november 15-én meghalt.

Ezután sokáig Blandrata hatása alatt állt az unitárius egyház, de fokozatosan, egyre erőteljesebben teret nyert Dávid Ferenc álláspontja, melyet Ferencz József unitárius püspök frissített fel, és erősített meg az 1686-os tordai zsinaton és az "Unitárius kis tükör" című munkájában. Azóta Dávid Ferenc álláspontját vallják az erdélyieken kívül az angol és amerikai unitáriusok is.


Fejezetek:
 • Leírás
 • Déva vára
 • Kőmíves Kelemenné
 • Dávid Ferenc (1510-1579)
 • Elek apó mesél

 • A település adatbankja:
  http://deva.adatbank.transindex.ro/

  Hasznos honlapok:
  http://www.devaigyerekek.hu
  http://www.e-deva.ro

  Szállások Déva környékén

  15 km-en belül: 1 szálláshely
  Események · Élménybeszámolók(2)
  Bedobom a batyuba
   
  Szállások Erdélyben | Erdélyi körutazások busszal, vonattal és hajóval | Régiók, települések | Húsvét Erdélyben | Csíksomlyói búcsú | Szilveszter Erdélyben
  Szállás Székelyföld · Hargita-hegység · Sóvidék · Gyergyó · Udvarhelyszék · Csík · Marosszék · Háromszék · Gyimesek
  Szállás Kalotaszeg · Bihar-hegység · Észak-Erdély, Máramaros · Dél-Erdély · Szászok földje
  Szállás Kolozsvár · Torockó · Szováta · Kalotaszentkirály · Koltó · Csernakeresztúr · Körösfeketetó
  Magunkról | Hirdetés feladása | Kapcsolatfelvétel | Partnereink
  Felhasználási feltételek | Adatkezelés | Szerzői jogok
  © Minden jog fenntartva! A közölt fényképek, grafikák és szövegek felhasználása csak a kiadó írásos jóváhagyásával lehetséges. www.erdelyiturizmus.hu - 1999-2021