Főoldal
  Magyar Română Deutsch English   FŐOLDAL  |  INFORMÁCIÓK  |  KINCSKERESŐ   WAP  |  PDA

Régiók, települések

Visszalépés az előző oldalra Vissza

 Erdély 

>

 Történelmi Erdély 

>

 Székelyföld 

Székelyföld - Ţinutul Secuiesc - Szeklerland

Elek apó mesél


A jégpáncélos vitéz

A Homoród völgyében fekszik Keményfalva, egy kicsi székely falu, ott még most is emlegetik Lakatos Jánosnak s a máska-unokájának nagy vitéz cselekedeteit. A keményfalviakat is sokat sanyargatták a tatárok, de még jó szerencséjük volt a falun felül a Hollókő nevű sziklaszál, melynek barlangjában meg-meghúzódtak. Egyszer azonban nyomon követték a tatárok a menekülő keményfalviakat s már-már a barlangnál voltak, mikor a nép vezére, Lakatos János hirtelen megfordult, célba vette duplacsövű puskájával a tatárok vezérét, a veresbélű khánt (akit azért neveztek veresbélűnek, mert tetőtől-talpig veres volt az öltözete) s az első lövésre lefordult a khán fekete paripájáról. Lakatos elsütötte a második lövést is s a tatárok, kik addig sohasem hallottak puskalövést (csak úgy zengett-zúgott a völgy!) eszük nélkül szaladtak meg.
Így mentette meg Lakatos János a keményfalviakat.
Hanem a máska-unokájáról (dédunoka) még különb dolgokat beszélnek. Ez is Lakatos János volt, de ez már nem elégedett meg azzal, hogy a falujába várja a tatárokat; ha oda nem jöttek, ment ő utánuk. Járt-kelt, kalandozott mindenfelé a Székelyföldön s egyszer csak Csíktopliczán éppen akkor talált benyitni egy házba, mikor ott hét tatár nyilat kovácsolt.
A hét tatár egyszerre fogta rá a nyílvesszőt, de mind a hét vessző a Lakatos János feje fölött süvített ki az ajtón, mert Lakatos hirtelen a földre bukott. De nem ijedségből, hanem okos előrelátásból, mert amint a nyílvesszők kiröppentek a feje fölött, abban a pillanatban felugrott, görbe kardját kirántotta s miszlikbe aprította a hét tatárt. Akkor kiválasztotta a tatárok lova közül a legszebbet, egy szép aranyszőrű paripát, felpattant rá s elvágtatott mint a sebes szél. Hiszen jól tette, hogy lórakapott, mert a falu közt csatangoló tatárok észrevették a cselekedetét s heten közülük üzőbe vették.
Repült az aranyszőrű paripa, de repültek a nyílvesszők is Lakatos után. Ha egy eltalálja vége az életének. Éppen az Olt partjához ért Lakatos s nem gondolkozott sokáig, beleugratott a mély vízbe. Késő őszre járt az idő, hideg volt az Olt vize s mire átúszott, a hideg víz ráfagyott a szűrére. Mintha csak jégpáncélt húzott volna magára Lakatos János: tetőtől-talpig csillogott testén a jég. Most már lövöldözhették rá a nyilakat, mind visszapattogott a testéről. De nem is szaladott tovább. Megállt az Olt partján s intett a tatároknak: jertek, jertek!
Hiszen jöttek is azok. Heten voltak egy ellen, hogyne jöttek volna. Mind a heten átúsztattak az Olton, de csak három úsztatott vissza közülük, négyet levágott vitéz Lakatos János, a többiek elszaladtak.
Ha a Homoródvölgyén jártok, nézzetek be Keményfalvára, ott még többet is tudnak regélni Lakatos János vitéz tetteiről...

Fejezetek:
 • Leírás
 • Az agyafúrt góbé (A székelyek egy néprajzkutató szemével az 1900-as évek elején)
 • A lemondó székely (A székelyek egy néprajzkutató szemével az 1900-as évek elején)
 • Az utolsó székely szombatos (A székelyek egy néprajzkutató szemével az 1900-as évek elején)
 • Elek apó mesél
 • A hadak útja
 • Az Erdélyi Turizmus kézműves termék ajánlata

 • Hasznos honlapok:
  http://https://www.youtube.com/watch?v=h-CVjvEBaNQ&feature=youtu.be

  Szállások Székelyföld régióban

  Helyben: 31 szálláshely
  Szomszéd régióban: Mezőség
  Események · Élménybeszámolók(0)
  Bedobom a batyuba
  Részletek


  A Csíki-medence területét Alcsíkra és Felcsíkra osztják, választóvonalát a régió legnagyobb települése, Csíkszereda képezi.
  Alcsík sűrűn lakott terület, a medence e térsége a legrégebbi időktől fogva alka...

  Részletek   •   Szállás Csík


  A fenyő hazája, a Székelyföld legzordabb éghajlatú vidéke.
  Erdélyi viszonylatban a háromszéki ...

  Részletek   •   Szállás Gyergyó


  A Csíkszeredából Moldvába induló 12/A műút Csíkszépvíz után felkapaszkodik a Pogány-havas (1352) és a Szellő (1495) közötti nyeregr...

  Részletek   •   Szállás Gyimesek


  Szászrégenből egy 42 km hosszú aszfaltozott út vezet a Görgény-patak völgyében a Görgényi-havasok felé. A völgy településeinek lakói - Gör...
  Részletek   •   Szállás Görgény-völgye


  A hegység a Maros völgyétől a Libán hágóig terjed. Északon a Kelemen-havasok, keleten a Gyergyói és a Maroshévízi medencék határolják. Nyugat felé a Küküllők dombvidékéhez kapcsolódik, déli irányban pedig a a ...

  Részletek   •   Szállás Görgényi-havasok


  A hegység a Keleti-Kárpátok szerves része, annak legbelső nyugati vonulata, a Görgényi-havasok délkeleti folytatása.
  Északi határa a Maros felső völgye, déli határa a Baróti-hegyekig, ...

  Részletek   •   Szállás Hargita-hegység


  A Háromszék megnevezés a múltban a történelmi Magyarország egyik vármegyéjét jelentette, ma már csak föld- és néprajzi tájegysége a Székelyföld délkeleti sarkának. A Rétyi-szorulat két részre - Alsó- és Felsőháromszékre - osztja ezt a tájat.

  Alsóháromszék már ősidők óta lakott terü...

  Részletek   •   Szállás Háromszék


  Marosszék a székely székek egyike. A történelmi-néprajzi tájegység és egykori közigazgatási egység Trianon előtti területe 1424,26 négyzetkilométert tett ki. 1870-ben lakossága 92 398 főt számlált. Székhelye Marosvásárhely volt. A történelmi Marosszéknek két közigazgatási alközpontját tartották s...

  Részletek   •   Szállás Marosszék


  A Görgényi-havasok és a Hargita-hegység nyugati oldalához simulva, a Kis-Küküllő felső folyása körül terül el. Szű...
  Részletek   •   Szállás Sóvidék


  Ha a Csíki-medencéből elindulunk  Székelyudvarhely felé, előttünk a ...
  Részletek   •   Szállás Udvarhelyszék
   
  Szállások Erdélyben | Erdélyi körutazások busszal, vonattal és hajóval | Régiók, települések | Húsvét Erdélyben | Csíksomlyói búcsú | Szilveszter Erdélyben
  Szállás Székelyföld · Hargita-hegység · Sóvidék · Gyergyó · Udvarhelyszék · Csík · Marosszék · Háromszék · Gyimesek
  Szállás Kalotaszeg · Bihar-hegység · Észak-Erdély, Máramaros · Dél-Erdély · Szászok földje
  Szállás Kolozsvár · Torockó · Szováta · Kalotaszentkirály · Koltó · Csernakeresztúr · Körösfeketetó
  Magunkról | Hirdetés feladása | Kapcsolatfelvétel | Partnereink
  Felhasználási feltételek | Adatkezelés | Szerzői jogok
  © Minden jog fenntartva! A közölt fényképek, grafikák és szövegek felhasználása csak a kiadó írásos jóváhagyásával lehetséges. www.erdelyiturizmus.hu - 1999-2021