Főoldal
  Magyar Română Deutsch English   FŐOLDAL  |  INFORMÁCIÓK  |  KINCSKERESŐ   WAP  |  PDA

Régiók, települések

Visszalépés az előző oldalra Vissza

 Erdély 

>

 Történelmi Erdély 

>

 Aranyosszék 

>

 Tordai-hasadék 

Tordai-hasadék

Elek apó mesél


Szent László

Szent László király csudálatos dolgairól regélek most, olvassátok, hallgassátok kegyeletes szívvel.
Sem azelőtt, sem azóta nem volt a magyarnak királya, aki vele vetekedhetnék vitézségben. És tündökölt az ő lelkének tisztasága, nem volt azon egy mákszemnyi folt. Szent életéért szerette az Isten, s valahányszor nagy veszedelem fenyegette a kegyes szívű királyt és népeit: segedelmére küldé Isten az ő angyalait, s népeivel együtt csudálatos módon megmenekedék.
Egyetlenegyszer kényszerült megfutamodni a világhíres vitéz László király az ellenség elől, mert egymagára maradt, s amint körülnézett, látta, hogy hiábavaló nagy ereje, vitézsége: nem verhet le százakat egyedül. Érezte, hogy szüksége van rá még a magyarnak (a fűszál is feltámadt ellene), megsarkantyúzta hát kedves Szög paripáját, s nekivágott a tordai hegyeknek.
- Utána! Utána! - ordították a kunok, hogy ég-föld zúgott az ordításuktól.
Ha Lászlót kézre keríthetik, övék lesz a magyar föld: mind László után vetették hát magukat. Véres hab vert ki a paripáján, már-már utolérték a kunok. Még egy pillanat, s a magyarok aztán sirathatják Szent László királyt.
- Ó, Uram segélj! - fohászkodott föl László, szemét az égre emelvén.
S ím, abban a pillanatban kettéhasadt a tordai hegy: László háta mögött rettentő nagy hasadék tátongott. A kunok döbbenten állottak meg a hasadék partján, tehetetlenül néztek erre-arra, hol kerülhetnének ismét László nyomába, de amerre néztek, nagy hosszúságban húzódott a hasadék, László meg csöndes, lassú léptekben mendegélt tovább, vissza az ő népéhez.

*

Többet aztán nem is történt, hogy László a kúnok előtt fusson. Mindig a kúnok futottak ő előtte. Egyszer azonban a nagy diadalnak szinte szörnyű kudarc lett a vége. Eszük nélkül szaladtak a kúnok hegyen-völgyön át s talán kiszaladnak a világból, ha a kúnok vezérének ördöngös gondolata nem támad. Egyszerre csak, mit gondolt, mit nem a kún vezér, szórni kezdte a tarsolyából a csengő aranyat és ezüstöt s intett a vitézeinek is, hogy csak hányják el azok is, ami pénzük van, majd meglátják, mi nagy haszna lesz ennek.
No, az ármányos vezér jól számított, mert a magyarok egyszeribe félbehagyták az üldözést s mohón szedték fel a pénzt.
- Hagyjátok! Hagyjátok! - csendült végig a magyarok sorain László hangja. - Ráértek erre később is! Utánam! Hajtsuk a kúnt, hajtsuk!
De hiába, a magyarok nem hallották László szavait. A pénzre gondoltak most mind. Hát nem is csuda, hogy eltántorította, különösen a szegényebb rendű vitézeket, hiszen csak úgy ragyogott, fénylett a föld a tenger aranytól, ezüsttől.
Hiszen csak ez kellett a kúnoknak. A mint a magyarok a pénznek estek, megállapodtak a futásban, s visszafordultak, hogy rácsapjanak a pénzszedő magyarokra.
László szomorúan tekintett fel az égre, onnan várt segedelmet.
- Édes jó Istenem, tégy csudát! - könyörgött László.
Isten meghallgatta a szentéletű király imádságát, s ím, halljatok csudát: azok a ragyogó sárga aranyok, azok a tejfehér ezüstök egytől-egyig kővé változtak.
Ez volt a magyarok szerencséje. Megértették Istennek csudás intését, lóra kaptak mind s haj, kún, haj! kiáltással újra űzőbe fogták a kúnokat s meg sem is pihentek, míg az országból ki nem kergették.

Fejezetek:
 • Leírás
 • Elek apó mesél
 • Szállások a Tordai-hasadék környékén

  5 km-en belül: 1 szálláshely
  10 km-en belül: 5 szálláshely  ( + 4 szálláshely  )
  30 km-en belül: 22 szálláshely  ( + 17 szálláshely  )
  50 km-en belül: 24 szálláshely  ( + 2 szálláshely  )
  Események · Élménybeszámolók(3)
  Bedobom a batyuba
   
  Szállások Erdélyben | Erdélyi körutazások busszal, vonattal és hajóval | Régiók, települések | Húsvét Erdélyben | Csíksomlyói búcsú | Szilveszter Erdélyben
  Szállás Székelyföld · Hargita-hegység · Sóvidék · Gyergyó · Udvarhelyszék · Csík · Marosszék · Háromszék · Gyimesek
  Szállás Kalotaszeg · Bihar-hegység · Észak-Erdély, Máramaros · Dél-Erdély · Szászok földje
  Szállás Kolozsvár · Torockó · Szováta · Kalotaszentkirály · Koltó · Csernakeresztúr · Körösfeketetó
  Magunkról | Hirdetés feladása | Kapcsolatfelvétel | Partnereink
  Felhasználási feltételek | Adatkezelés | Szerzői jogok
  © Minden jog fenntartva! A közölt fényképek, grafikák és szövegek felhasználása csak a kiadó írásos jóváhagyásával lehetséges. www.erdelyiturizmus.hu - 1999-2021